Δικαιολογητικά απόκτησης πτυχίου τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Το Τμήμα απονέμει Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας όταν ο/ η φοιτητής/τρια ικανοποιήσει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
2. Ολοκληρώσει την Πρακτική του Άσκηση
3. Εκπονήσει με επιτυχία την Πτυχιακή του Εργασία