12ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής - Εισηγητής: Πετρογιάννης Κωνσταντίνος

Article Index
12ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής
Εισηγητής: Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
Εισηγητής: Σαραβελάκης Κώστας
Εισηγητής: Μαλαπέρδας Κωνσταντίνος
Εισηγήτρια: Σχίζα Μελπομένη
Εισηγήτρια: Νικηταΐδου Ευφροσύνη
Εισηγητής: Κώστας Χρυσαφίδης
Εισηγητής: Δρ. Κάκουρος Ευθύμιος
Εισηγήτρια: Δρ. Κατερίνα Μανιαδάκη
Εισηγήτρια: Κάρολα Folle-Αλέπη
Εισηγητής: Καλιανιώτης Κωνσταντίνος
Εισηγήτρια: Γερμπανά Ειρήνη
All Pages

Πετρογιάννης ΚωνσταντίνοςΠετρογιάννης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κοινωνικο-συναισθηματικές δυνατότητες των μικρών παιδιών:
Η αναγνώριση και προαγωγή τους στο προσχολικό πλαίσιο

   Τα προσχολικά χρόνια είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδος και σε συνδυασμό με πιθανές δυσμενείς συνθήκες (αντιξοότητες) που μπορεί να βιώσει το παιδί τόσο στο στενότερο οικογενειακό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχουν δραματικές συνέπειες για την αναπτυξιακή του πορεία (κοινωνική, συναισθηματική, σχολική/μαθησιακή). Η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία έχει αναδείξει ότι ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται με την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και είναι εκείνοι που μπορούν να διασφαλίσουν τη φυσιολογική λειτουργία και ψυχική ευεξία του παιδιού σε δυσχερή περιβάλλοντα.

  Με αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο της ψυχικής ανθεκτικότητας παρουσιάζονται συνοπτικά τα πρώτα αποτελέσματα μιας έρευνας για τη διαγνωστική κλίμακα Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (ΣΕΠ-ΠΗ) (Μπάρδος & Πετρογιάννης, υπό έκδοση) που αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο και σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο μέτρησης/ανίχνευσης ενός αριθμού κρίσιμων κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών μεταβλητών που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και φαίνεται ότι συμβάλουν στην διατήρηση μιας ομαλής ψυχοκοινωνικής λειτουργίας διευκολύνοντας και τη μετάβαση και την ετοιμότητα των παιδιών για το δημοτικό σχολείο.Who's Online

We have 54 guests online

Membership Application

Are you an early childhood educator?
Become a member now!!!

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube