Με το υπ αριθ.πρωτ: οικ.42781 έγγραφο της Γεν, Διεύθυνσης των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού» δίδονται διευκρινήσεις που αφορούν τους επιτυχόντες σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ..